• Kim jesteśmy
 • Co robimy
 • Opinie o nas
 • Kontakt
 • Kontakt

  Kancelaria Finansowa Bortkiewicz & Kurzawa
  ul. Nenckiego 31, 52-223 Wrocław

  Maciej Bortkiewicz

  tel.: +48 603 928 533 ,
  email: kancelaria@bortkiewicz.com.pl

  Dariusz Kurzawa

  tel.: +48 695 997 348,
  email: kancelaria@kurzawa.net.pl

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Finansową Bortkiewicz – Maciej Bortkiewicz, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru oraz adresu e-mail. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię finansową Dariusz Kurzawa, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru oraz adresu e-mail. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

  Klauzula informacyjna:
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Maciej Bortkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Finansowa Bortkiewicz - Maciej Bortkiewicz, ul. Marcelego Nenckiego 31, 52-223 Wrocław, NIP: 8981150334, REGON: 020959968.
  2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dariusz Kurzawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Finansowa Dariusz Kurzawa, ul. Marcelego Nenckiego 31, 52-223 Wrocław, NIP: 8992164601, REGON: 932725629.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

  a.    Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu wycofania udzielonej zgody; 
  b.    Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

  1. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom;
  2. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
  3. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
  4. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Formularz kontaktowy

  Potrzebujesz pomocy?
  Oddzwonimy...