• Kim jesteśmy
 • Co robimy
 • Opinie o nas
 • Kontakt
 • Kontakt

  Kancelaria Finansowa Bortkiewicz & Kurzawa
  ul. Adama Jerzego Czartoryskiego 32 lok. 1,  52-126 Wrocław

  Maciej Bortkiewicz

  tel.: +48 603 928 533 , Skype: wedkarz6655
  email: kancelaria@bortkiewicz.com.pl

  Dariusz Kurzawa

  tel.: +48 695 997 348,
  email: kancelaria@kurzawa.net.pl

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Finansową Bortkiewicz – Maciej Bortkiewicz, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru oraz adresu e-mail. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię finansową Dariusz Kurzawa, w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru oraz adresu e-mail. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

  Klauzula informacyjna:
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

  1.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Maciej Bortkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Finansowa Bortkiewicz - Maciej Bortkiewicz, ul. Adama Jerzego Czartoryskiego 32 lok. 1, 52-126 Wrocław, NIP: 8981150334, REGON: 020959968.

  2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dariusz Kurzawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Finansowa Dariusz Kurzawa, ul. Adama Jerzego Czartoryskiego 32 lok. 1, 52-126 Wrocław Wrocław, NIP: 8992164601, REGON: 932725629.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  - marketing bezpośredni usług pośrednictwa świadczonych przez Administratora, będący jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO, oraz Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny ),

  - archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO, oraz Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny),

  - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Administratora i realizacji umowy zawartej z Administratorem, w tym w szczególności w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, polegających na przygotowaniu i przedstawieniu ofert kredytowych, ubezpieczeniowych, odszkodowawczych, prezentowania sposobu likwidacji szkód majątkowych, osobowych oraz rzeczowych oraz dochodzeniu roszczeń związanych z niektórymi produktami finansowymi oraz/lub ubezpieczeniowymi. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane bankom, leasingodawcą, pośrednikom finansowym, ubezpieczycielom, firmom zajmujących się działalnością odszkodowawczą wyłącznie w przypadku Pani/Pana zainteresowania ich usługami.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

  a) cele marketingowe - w ciągu 1 roku od momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f RODO

  b) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

  6. Posiada Pan/Pani prawo żądania Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

  7.  Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

  8.  Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  9.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków.

  10.  Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Formularz kontaktowy

  Potrzebujesz pomocy?
  Oddzwonimy...